News

Nasze wydarzenia

Zawarcie umowy i opłacenie bez VAT

Krok 1. Szybki kontakt z nami, omówienie zlecenia
Krok 2. Doprecyzowanie szczegółów i przedstawienie wyceny
Krok 3. Podpisanie umowy wg sprawdzonego wzoru (zwykle wystarczają wymienione skany/zdjęcia)
Krok 4. Ewentualne wpłacenie zadatku, np. gdy potrzeba zamówić potrzebne akcesoria
Krok 5. Po zakończonym zleceniu wystawienie Klientowi rozliczenia:

co do zasady (zgodnie z przepisami unijnymi oraz polskimi), po wykonaniu zlecenia/usługi wystawiamy fakturę (np. w języku polskim) bez podatku VAT – dotyczy wszystkich Klientów*
Klient nie musi posiadać NIP, NIP EU lub VAT EU, aby otrzymać i uregulować taką fakturę na nasz rachunek w banku.

Jeśli jednak Klient jest czynnym płatnikiem VAT w Polsce, powinien wykonać dodatkowe księgowanie (w swojej miesięcznej deklaracji VAT):
– w pozycji: VAT naliczony (23% od kwoty otrzymanej od nas faktury)
– w pozycji VAT odliczony (23% od kwoty otrzymanej od nas faktury), jeśli to zlecenie wziął w koszty.
Tym samym większość naszych klientów w praktyce NIE UISZCZA VAT, ale równocześnie go NIE ODZYSKUJE – zachowuje dzięki nam więcej gotówki w obrocie.

Nasze rachunki bankowe nie są weryfikowalne w bazie kont bankowych polskich przedsiębiorców (od 01.09.2019 r.), bo nie jesteśmy zarejestrowani w Polsce.
Tym samym nasi Klienci, płacąc nam unikają konsekwencji (polskich ustaw) z tytułu opłacania faktur na konta inne niż zapisane w bazach przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
O pełnym profesjonalizmie naszej agencji przeczytaj wracając na stronę główną [REFERENCJE]

* z wyjątkiem klientów mających siedzibę w Wielkiej Brytanii lub zlecających wykonanie zlecenia na jej terenie.